Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej w Wałbrzychu

Misja szkoły: Rozwój na kazdym etapie kształcenia - nabywanie umiejętności przydatnych w XXI wieku

GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA I POZYTYWNY WYNIK EGZAMINÓW
Galeria

Zdjęcia słuchaczy i absolwentowMatura 2013

Zakończenie roku klasy trzeciej - 2013

Rok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2017/2018

Harmonogram zjazdów w roku szkolnym 2017/2018 - semestr letni ....Plan na 02 i 03 lutego 2018 ....
Plan zimowej sesji egzaminacyjnej ....
Zagadnienia na egzamin
geografia klasa 1
geografia klasa 3
przedsiebiorczosc klasa 1
Harmonogram zjazdów w roku szkolnym 2017/2018 - semestr zimowy ....Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła na podbudowie gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej dla osób, które ukończyły 18 lat. Funkcjonuje w trybie zaocznym. Zajęcia odbywają się 3 razy w miesiącu w piątki i soboty.


Zapewniamy:
 • naukę w małych zespołach,
 • dobrą atmosferę i wpływ słuchaczy na funkcjonowanie szkoły,
 • indywidualne podejście do słuchacza,
 • poprawę funkcjonowania absolwenta na rynku pracy,
 • indywidualne przygotowanie do egzaminu maturalnego.
 • Zagadnienia na egzaminy 2016/2017 sesja styczniowa
  Historia semestr 3

  Historia semestr 5

  Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej organizuje kursy przygotowujące do matury z matematyki, języka polskiego oraz z innych przedmiotów ogólnokształcących.
  Zajęcia będą odbywać się w terminach dogodnych dla chętnych, zarówno w ciągu tygodnia jak i w soboty.
  Prowadzone będą przez doświadczonych nauczycieli - egzaminatorów danego przedmiotu.

  Jeden kurs trwa 80 godzin a każda godzina kosztuje tylko 6 zł! Jeśli wybierze się drugi kurs jest on juz po 5 zł za godzinę. Mozliwość zapłaty w dogodnych ratach. Kursy z języków obcych prowadzi w naszym budynku Szkoła Językowa AELEKTOR Dla słuchaczy i uczniów szkół WTO 50% zniżki!!!

  Zapisy na kurs w sekretariacie szkoły lub za pomocą poniższego formularza:

  Zgłoszenie na kurs maturalny
  w Sudeckim Centrum Edukacji Ustawicznej w Wałbrzychu
  w roku szkolnym


  Przedmiot język polski matematyka geografia historia wos inny
  Imię:
  Nazwisko:
  Data urodzenia:
  Miejsce urodzenia:
  Adres zamieszkania:
  Telefon:
  Powrót

  Podanie o przyjęcie do
  Liceum Ogólnokształcącego
  w Sudeckim Centrum Edukacji Ustawicznej w Wałbrzychu
  w roku szkolnym


  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  szkoła ponadgimnazjalna - cykl trzyletni


  Semestr: I II III IV V VI
  Imię:
  Nazwisko:
  Pesel:
  Data urodzenia:
  Miejsce urodzenia:
  Adres zamieszkania:
  Telefon:
  Miejsce pracy:
  Ukończona szkoła i klasa (semestr):
  Rok zakończenia nauki:
  Wybrany język obcy:
  Plan zajęć na rok szkolny 2014/2015 ....

  Szkoła bierze udział w projekcie
  „Cyfrowy s3uchacz w województwie dolnooel1skim”
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  nr projektu WND-POKL.09.06.01-02-006/12
  Bliższe informacje na stronie

  Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej
  ul. Malczewskiego 22
  58-309 Wałbrzych
  tel/fax 74 840 20 07
  e-mail: cku@wto.walbrzych.pl

  Strona Zespołu Szkół Społecznych nr 1
  Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Wałbrzych wrzesień 2011r.